2%* pentru Albatros

Direcționează 2% din impozitul tău pe venit către Albatros

Conform Codului Fiscal, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea să direcţioneze 2%* din impozitul pe veniturile obţinute în anul precedent către o entitate nonprofit. Aceasta opţiune nu vă costă nimic! Iar dacă nu o folosiţi, suma respectivă rămâne statului.

Utilizând această opţiune veți stabili chiar dumneavoastră în ce domeniu să fie cheltuiţi o parte din banii pe care i-aţi plătit ca şi impozit. Și, în acelaşi timp, contribuiţi la realizarea unor proiecte pe care le consideraţi importante pentru comunitate. Suma reprezentând 2% din impozitul pe venit o puteţi direcţiona doar către o singură organizație nonprofit, o singură dată pe an.

Puteţi direcţiona 2%* din impozit către Club Albatros astfel:

– Dacă sunteţi salariat(ă) sau pensionar(ă) (ați realizat în anul anterior venituri din salarii și/sau pensii impozabile)

Descărcaţi de aici formularul 230 care conține deja cu datele Clubului Albatros, tipăriţi-l, completaţi formularul cu datele personale şi semnaţi-l. Nu este necesar să indicaţi suma pe care o direcţionaţi, această sumă va fi calculată automat de către cei de la finanţe în funcţie de impozitul pe venit plătit deja de dvs.

– Dacă aveţi deja un formular necompletat vă rugăm să folosiți datele următoare:

  • Denumire entitate nonprofit: Asociaţia pentru Turism și Ecologie Club Albatros Galaţi
  • Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit: 18660182
  • Cont bancar (IBAN): RO53 CECE GL01 43RO N047 9960

– Dacă nu aveți posibilitatea de a tipări formularul, contactați-ne sau discutați cu un membru Albatros. Ne găsiți și pe e-mail albatrosgalati@gmail.com sau pe pagina de facebook Albatros Galați

Depuneți gratuit formularul 230, completat şi semnat, direct la administraţia financiară de care aparţineţi sau expediați-l prin poștă, cu confirmare de primire.

Termenul-limită de depunere a formularelor: 15 martie 2020

* Păstrăm formularea de ”2% din impozitul pe venit” pentru că este denumirea populară și cea mai cunoscută a acestui formular 230. În anul 2020 denumirea corectă ar fi de ”sumă reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit” (procentual variază în funcție de tipul ONG-ului)

** Începând din acest an există o nouă opțiune pe formularul 230. Căsuța ”Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani” se
bifează în cazul în care contribuabilul solicită prin cerere distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat pentru același beneficiar pentru o perioadă de 2 ani. Solicitarea poate fi reînnoită după expirarea perioadei de 2 ani.

Daca aveti (şi) venituri din alte surse (profesii libere – medic, avocat, notar, expert contabil, arhitect, cedarea folosinţei bunurilor – chirii, drepturi de autor, etc.), aveţi obligaţia legală să depuneţi la administraţia financiară o declaraţie privind veniturile dvs. Pe aceeaşi declaraţie puteţi indica şi direcţionarea a 2% din impozitul dvs. către Club Albatros. Pentru aceasta:

Descărcaţi “Declaraţia specială privind veniturile realizate” (declaraţia 200), completaţi-o, tipăriţi-o şi semnaţi-o. Nu este necesar să indicaţi suma care o direcţionaţi către Club Albatros, această sumă va fi calculată automat de către cei de la finanţe în funcţie de impozitul pe venit plătit deja de dvs. Pe acest formular sunt trecute deja datele care indică Club Albatros ca beneficiar al sumei de 2% din impozitul plătit de dvs.

Dacă aveţi deja formularul de altundeva, vă rugăm să-l completaţi cu datele următoare:

  • Denumire entitate nonprofit: Asociaţia pentru Turism si Ecologie Club Albatros Galati
  • Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit: 18660182
  • Cont bancar (IBAN): RO53 CECE GL01 43RO N047 9960

Trimiteţi formularul 200 completat şi semnat de dvs. (eventual împreună cu formularul 230, dacă sunteţi şi salariat) la administraţia financiară de care aparţineţi, până la data de 15 mai 2020. Puteţi trimite documentele prin poştă, cu scrisoare recomandată, sau să le depuneţi personal, la registratura administraţiei financiare.

Prin direcţionarea a 2% din impozitul pe venit şi prin altfel de susţineri puteţi contribui la proiectele noastre, în vederea dezvoltării activităţilor asociaţiei.

De activităţile noastre vă vom informa atat prin mail, site şi prezentări periodice ale activităţilor noastre cât şi prin orice alta forma agreată pentru o colaborare mai strânsă.

Mulţumim persoanelor care au direcţionat în anii anteriori către Club Albatros 2% din impozitul lor pe venit.

Vă stăm la dispoziţie în cazul în care aveţi întrebări la: contact@clubalbatros.org.

Mulţumim pentru sprijin,

Club Albatros Galaţi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.